Взривни работи - за фирмата
Английски език

Промишлени взривни работи използвани във строителството


Безспорно най-ефективния и евтин способ за разрушаването на масивни постройки и сдания остава промишлените взривни работи.

Промишлени взривни и строителни обекти

Фирмата е създадена през месец май 1993 година, с предмет на дейност: проучване, проектиране и изпълнение на ремонтни, строително монтажни и взривни работи на всякакъв вид строителни обекти. Управител на фирмата в периода от 1993 година до настоящия момент е инж. Слави Бонев Славов.

Фирмата е работила и предала следните строителни обекти:

-Извършване на пробивно взривни работи на обект "Антрацит"ЕАД, гр. Своге област Софийска, в ликвидация.
-Извършване на пробивно взривни работи на обект "Нови рудници", гр. Димитровград, в ликвидация.
-Топло-захранване на ТПК Художествен амбалаж
-Реконструкция на Ботаническа градина - Паметник на културата към СУ "Климент Охридски " - гр. София.
-Ремонт на складове към 162 ОУ кв. "Ботунец" - гр. София
-Основен ремонт на 159 ОУ кв. "Челопечене" - гр. София
-Ремонт на 58 целодневна детска градина - кв. "Челопечене" гр. София
-Основен ремонт на 161 ОУ с. Долни Богров област Софийска
-Реконструкция на черква "св. Тодор Стратилат" - с. Долни Богров
-Ремонт на "Клуб на пенсионера" - гр. Бухово
-Реконструкция на Лаборатория на фирма "ДИАЛ" ЕООД - гр. Бухово
-Разрушаване на детска градина - Град Бухово
-Авариен ремонт на "Здравна служба" и "Кметство" - с. Долни Богров област Софийска
-Авариен ремонт на "Здравна служба" - с. Горни Богров област Софий-ска. - и др.Полезни линкове на наши партьори

Наем на автокран | Промишлени врати | Отпушване на канали и ВиК ремонти | Почистване на тавани и мазета