Новини

obekti-vzrivni-stroitelni-slavi-slavov-01 obekti-vzrivni-stroitelni-slavi-slavov-02 obekti-vzrivni-stroitelni-slavi-slavov-03 obekti-vzrivni-stroitelni-slavi-slavov-04 obekti-vzrivni-stroitelni-slavi-slavov-05 obekti-vzrivni-stroitelni-slavi-slavov-06 obekti-vzrivni-stroitelni-slavi-slavov-07 obekti-vzrivni-stroitelni-slavi-slavov-08

Този документ описва научно изследователска и развойна програма за разработване на прототип на подземна минна машина използваща шнеков добивен инструмент. Нуждата от такива машини се инициира от осигуряване на икономически изгодни добвивни технологии до по-тънки (по-малки от 1.8 m) въглищни пластове, каквито са залежите в Южна Африка. Данните за изпълнението на съвременни шнекове технологии в Южна Африканските условия при добива на въглища са направени от открити повърхности при различни минно-технологични условия. Данните са анализирани и разглеждани във връзка с историческите информация за предишни опити за изграждане на подземни шнекови машини и технологии, датиращи от 1950-те. Опирайки се на тези данни прототипът на машина за подземен добив със шнеков инструмент – система BryDet Bua 600, е проектирана и произведена от BryDet Development Corporation в сътрудничество с Eskom и Cutting Edge Technology Pty Ltd с подкрепата на Anglo Coal и Ingwe Coal Corporation Ltd. За прототипът BryDet Bua 600 ( подземни възстановяване на въглища шнека) са започнали проучвания през март 2000 година в Matla мина близо до Witbank в Южна Африка. Първоначалните проучвания са извършени от открити минни изработки за улесняване на въвеждане в експлоатация и обучение. При тези условия един минен на прототип на BryDet Bua 600 е направил общо 30 проучвателно-добвини сондажа в добвиният блок, преди машината да бъде преместена в подземни минни условия. Прототипът Bua 600, достига целевата дълбочина на пробиване 80 m в третият си добивен сондаж. Прототипът Bua 600 е нова подземна добивна система, която е преминала предварителното проучване и е в състояние да усигори достъп до подземни запаси от въглища, които са икономически неизкодни за добив с традиционни въгледобивни техники, както в Южна Африка така и другаде по света.


Полезни линкове на наши партьори

Наем на автокран | Промишлени врати | Отпушване на канали и ВиК ремонти | Почистване на тавани и мазета